24. svibnja 2021.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višestambene građevine stambene namjene k.o. Stari Grad