25. ožujka 2021.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice-Grad Hvar