22. travnja 2022.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građevine stambene namjene k.o. Donja Podstrana