17. svibnja 2021.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine namijenjene nautičkom turizmu k.o. Komiža