2. travnja 2021.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sunčane elektrane k.o. Koljane