21. travnja 2021.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Vodoopskrbni sustav Općine Marina vodosprema "SEVID I"