28. svibnja 2021.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava k.o. Seget Donji