7. travnja 2021.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine stambene i mješovite namjene k.o Solin