30. ožujka 2021.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu poslovne namjene k.o. Imotski-Glavina