20. svibnja 2021.

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću zgradu stambene namjene k.o. Katuni