20. 5. 2024.
Rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2024. g.
20. 5. 2024.
Rezultati Javnih poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje, Podmjere 8.3. i 8.4.
15. 5. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Stari Grad, predio Račice
14. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Slavinjina, Općina Milna
26. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio Lučica i Pol Guspu, Grad Komiža
24. 4. 2024.
Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora
22. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu organiziranja posjećivanja, razgledavanja i čuvanja Modre špilje na dijelu k.o. Komiža, predio otok Biševo, Grad Komiža
3. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Stobreč, Grad Split
19. 3. 2024.
ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Proračuna SDŽ za 2024. g. namijenjenoj socijalnoj skrbi
5. 3. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru
2. 2. 2024.
Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području SDŽ za 2024. g.
2. 2. 2024.
JAVNI POZIV za prijavu projekata iz programskih područja zaštite okoliša, smanjenja onečišćenja, zelene infrastrukture i razvoja komunalne infrastrukture JLS i trgovačkih društava za 2024. g.
17. 1. 2024.
Rezultati Javnoga poziva za financiranje projekata, programa i aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u jesenskom i zimskom periodu u 2024. godini
10. 1. 2024.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije
29. 12. 2023.
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije – Viši stručni suradnik za pravne poslove i Stručni suradnik za izvršenje proračuna
21. 12. 2023.
Rezultati Natječaja za financiranje programa i projekata udruga neprofitnih organizacija koji su od općeg značaja za SDŽ u 2023. g.
21. 12. 2023.
2. Izmjena godišnjeg plana financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području SDŽ za 2023. g.
15. 12. 2023.
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove -Viši stručni suradnik za upravljanje projektima
15. 12. 2023.
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove Referent - 1. vrsta
15. 12. 2023.
Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove – Viši stručni suradnik za upravljanje projektima -vježbenik
15. 12. 2023.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području SDŽ za 2023.g.
1345Zadnji