17. 10. 2023.
OBAVIJEST - Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori
21. 10. 2021.
Prijedloga Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.
25. 9. 2018.
Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama
19. 2. 2018.
Godišnji financijski izvještaj za 2017.g. i bilješke uz godišnje financijske izvještaje