4. 4. 2024.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
2. 1. 2024.
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije
22. 12. 2023.
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene
19. 12. 2023.
Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela
19. 12. 2023.
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela
16. 11. 2023.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Žrnovnica
16. 11. 2023.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
18. 10. 2023.
Odluka o izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenje PUNTA (III) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Omiša (IX).
17. 10. 2023.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
28. 7. 2023.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
16. 6. 2023.
Ponovna javna rasprava (I) o Prijedlogu Izmjena I dopuna prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII) koji se odnosi isključivo za područje naselja Nova Sela
14. 6. 2023.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
25. 5. 2023.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
8. 5. 2023.
Javna Rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII) i Strateške studije utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Omiša
24. 2. 2023.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
16. 2. 2023.
ZAJEDNIČKA ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja PUNTA (III) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Omiša (IX)
23. 1. 2023.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
20. 1. 2023.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
22. 12. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
15. 12. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
14. 12. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
1345Zadnji