5. 10. 2023.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Splitsko-dalmatinske županije
2. 8. 2023.
Izmjena godišnjeg plana financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području SDŽ za 2023. godinu
1. 7. 2021.
III. Izmjene i dopune Godišnjeg plana financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko–dalmatinske županije za 2021. g.
11. 1. 2021.
Projekt FIRESPILL - Poticanje poboljšane reakcije prekograničnih službi za hitne slučajeve i prevencija povećanjem razine sigurnosti
12. 11. 2020.
Odluka o imenovanju koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19 u Splitsko-dalmatinskoj županiji
22. 7. 2020.
Vanjski plan zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladišta Solin
27. 2. 2020.
Vanjski plan zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije za područje postrojenja Skladišta gospodarskog eksploziva „Sičane“ operatora Brodomerkur trgovina i usluge d.d.
10. 2. 2020.
JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2020. godini I.