13. rujna 2018.

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - privezišta na dijelu k.o. Podstrana predio ispred hotela Lav, Općina Podstrana