14. siječnja 2019.

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Labud na dijelu k.o. Split, predio uvala Baluni, Grad Split