5. rujna 2018.

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja ribogojilišta bijele morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka Općina Sućuraj