4. srpnja 2017.

Konstituirana skupština Splitsko-dalmatinske županije

Izabrani predsjednik i dva zamjenika predsjednika Skupštine

Predstojnik Ureda državne uprave SDŽ, Veljan Radojković otvorio je konstituirajuću sjednicu skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Mandatna komisija izabrana je jednoglasno, a potom je uslijedilo izvješće predsjednika Mandatne komisije i verifikacija mandata. Do izbora predsjednika, predsjedanje skupštinom preuzeo je  Ante Sanader, prvi s liste koja je dobila najveći broj glasova.

Nakon prisege, vijećnici su pojedinačno prozvani te su dali svoj potpis.

Uslijedio je izbor Odbora za izbor i imenovanja koji je izabran jednoglasno.

Na dnevni red je potom došao izbor predsjednika i zamjenika Skupštine. Za predsjednika je s 33 glasa za, 4 protiv i 14 suzdržanih izabran Petroslav Sapunar (HGS).

Zahvalio se na povjerenju i onima koji su glasali za njega, kao i onima koji nisu.

„Svojim ću budućim radom truditi se zadobiti i njihovo povjerenje“ – rekao je uvodno Sapunar.

Uslijedio je izbor zamjenika predsjednika Skupštine; Izabrani su Živko Nenadić (HDZ) iz redova županijske većine i Ante Pranić (MOST) iz redova oporbe.

Time je iscrpljen dnevni red konstituirajuće skupštine. Na kraju se županijskim vijećnicima obratio župan Blaženko Boban.

Svim izabranim županijskim vijećnicima čestitam vjerujući da će u ovoj Skupštini raditi u interesu županije i svih njenih građana. Bit ću vam dostupan 24 sata na dan, rekao je župan splitsko-dalmatinski.