Obavijesti

MONTIRANA OPREMA ZA WQIS NA LOKACIJI UŠĆA RIJEKE CETINE

Na ciljnom području ušća rijeke Cetine, u nizvodnom dijelu korita, postavljene su dvije automatske mjerne postaje na lokaciji koja je pod ingerencijom Hrvatskih voda koje su zajedno s Splitsko dalmatinskom županijom partner u provedbi ovog projekta, odnosno športko ribolovnog društva. Oprema će osim mjerenja osnovnih klimatoloških podataka, u ekstremnim hidrološkim prilikama obavljati i automatsko uzorkovanje voda rijeke Cetine.

Dio pokazatelja kakvoće na jednoj automatskoj mjernoj postaji će biti automatski analiziran mjernim sondama ugrađenima u postaju (salinitet, temperatura vode, redoks potencijal, pH, vodljivost, mutnoća, otopljeni kisik, zasićenje kisikom), dok će dio pokazatelja kakvoće analizirati u laboratoriju (BPK5, KPKMn, amonij, ukupni dušik, ukupni fosfor, E. coli i crijevni enterokoki).

Druga automatska mjerna postaja  neće imati mjernu sondu za mjerenje saliniteta, temperature vode, redoks potencijala, pH, vodljivosti, mutnoće, otopljenog kisika te će se  navedeni pokazatelji izmjeriti  pomoću prijenosne multiparametarske sonde, namijenjene za rad u morskoj vodi, sa senzorima za temperaturu, el. vodljivost, mutnoću, salinitet i otopljeni kisik.

 

U svibnju 2021 izvršit će se edukacija korisnika te prvo uzorkovanje i analiza kako bi sustav bio u potpunosti spreman i funkcionalan za ovogodišnju kupališnu sezonu.