Obavijesti

NATJEČAJ za Projekt "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA - MIKROKREDITIRANJE" za 2009. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

raspisuje

                                               NATJEČAJ
                                               za Projekt
         „LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA – MIKROKREDITIRANJE“
                                        za 2009. godinu


I.
Natjecati se mogu:
Postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, pravne osobe u 100% privatnom vlasništvu državljani Republike Hrvatske, koji imaju registriranu proizvodnu djelatnost i to:
- obrti
- mala i srednja trgovačka društva
- zadruge
- ustanove

II.
Uvjeti kreditiranja:
- najniži iznos kredita 35.000,00 kuna, a najviši iznos kredita 200.000,00 kuna;
- rok otplate do 5 godina (poček do jedne godine) koji je uključen u rok otplate;
- kamatna stopa 3M EURIBOR + 6% - najviše 8% za vrijeme otplate cijelog kredita
(Županija i Ministarstvo će subvencionirati kamatu sa po 1%).


III.
Namjena kredita:
- kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata;
- nabava opreme ili pojedinih dijela opreme;
- trajna obrtna sredstva;
- obrtna sredstva do 100.000,00 kuna.

IV.

Kreditiranje poduzetnika prema navedenim uvjetima provodi Županija u suradnji sa poslovnim bankama.
Postupak odabira i upućivanja prijedloga za kreditiranje bankama provodi Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata za Projekt „Lokalni projekti razvoja mikrokreditiranje (LPR-MIK) za 2009. godinu.
Konačnu ocjenu kreditne sposobnosti i odobravanje kredita donosi banka.

V.

Zahtjev (obrazac, izjavauvjeti) za kredit natjecatelji mogu preuzeti u Splitsko-dalmatinskoj županiji,Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split, Domovinskog rata 2, I kat, soba br. 130., utorkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati ili sa web stranica Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr

Zahtjev se podnosi Splitsko-dalmatinskoj županij, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Povjerenstvu za odabir poduzetničkih projekata , Split, Domovinskog rata 2, s naznakom „prijava na natječaj „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ (LPR-MK) za 2009. godinu, preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije.

VI.

Natječaj je otvoren do utroška planiranih sredstava.

VII.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

VIII.

Tijekom postupka izbora poduzetničkih projekata Povjerenstvo zadržava pravo potraživanja dodatne dokumentacije o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX.

O rezultatima izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.


X.

Danom objave ovog Natječaja prestaje provedba Projekta „Lokalni projekti razvoja-
mikrokreditiranje“ ( LPR-MK) za 2008. godinu.