Obavijesti

NATJEČAJ za stipendiranje mladih nadarenih športaša

 

Na temelju Programa javnih potreba u športu Splitsko - dalmatinske županije za 2011. KLASA: 021-04/10-02/197; URBROJ: 2181/1-01-10-01 od 21. prosinca 2010. Splitsko-dalmatinska županija raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

za stipendiranje mladih nadarenih športaša

 

 

1. Splitsko-dalmatinska županija dodijeliti će 25 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno u 2011. godini mladim nadarenim športašima, s tim da se 2 stipendije dodjeljuju mladim sportašima s invaliditetom.

 

2. Stipendije se dodjeljuju mladim športašima koji su redovni učenici osnovnih škola, te I. i II.  razreda srednjih škola, a koji imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

3. Pravo na prijavu imaju športaši koji ni po kojoj drugoj osnovi ne primaju novčanu potporu.

 

4. Prijavu za dodjelu stipendija športašima podnose njihovi športski klubovi. Klubovi moraju rangirati sportaše sukladno rezultatima. Prijave klubova s više sportaša, a koji nisu rangirani sukladno kriterijima, neće se uzeti u razmatranje.

 

5. Uz prijavu športski klub prilaže:

 

         - odgovarajuću dokumentaciju iz koje su vidljivi športski rezultati i uspjesi

         - potpisanu izjavu roditelja športaša da njihovo dijete ne prima novčanu naknadu po  drugim osnovama

         - potvrdu škole da je športaš redovan učenik te koji razred pohađa

 

6. Klubovi koji prijave sportaša koji već po drugoj osnovi prima novčanu naknadu gube pravo na stipendiju za sve prijavljene članove.

 

7. Prijava se podnosi na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, Split, Domovinskog rata 2, s naznakom: "za stipendiranje mladih nadarenih športaša"

 

8. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

 

9. Za informacije klubovi se mogu obratiti na telefon: 400 - 187, Alojzije Šupraha,prof.- stručni savjetnik za šport.