25. ožujka 2008.

OBAVIJEST O IZRADI PROSTORNOG PLANA

U skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Solina («Službeni vjesnik Grada Solina» broj 6/06) Grad Solin -Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom  pokrenuo je  izradu
 
             DETALJNOG PLANA UREĐENJA «ARAPOVAC  I» (DPU broj 26)
 
Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenog DPU-a, mogu se dobiti u Gradskoj upravi Solin -Odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom, Stjepana Radića 42,  ili na tel. 021/ 555-222.