Obavijesti

Obavijest o onečišćenju mora za kupanje na području Grada Kaštela

Obavijest

o onečišćenju mora za kupanje na području Grada Kaštela

 

 

Dana 09.08.2021., tijekom ispitivanja kakvoće mora za kupanje na području Grada Kaštela uzorkovano je more za kupanje, a mikrobiološkom analizom utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) za mikrobiološki pokazatelj Escerichia coli na slijedećim lokacijama:

  • Đardin, Kaštel Stari
  • Puntica (Poštanski), Kaštel Lukšić.

 

Podaci o onečišćenju su uneseni u bazu podataka o kakvoći mora i dostupni su putem aplikacije za unos, obradu i valorizaciju podataka te izvješćivanje i informiranje javnosti https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca_detalji10 .

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije će do prestanka kratkotrajnog onečišćenja svakodnevno obavljati dodatna uzorkovanja na navedenim lokacijama. O pojavi onečišćenja izvješteni su Grad Kaštela i Inspekcija zaštite okoliša.

 

Navedena obavijest daje se sukladno članku 26. predmetne Uredbe, kojim je Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko – dalmatinske županije dužan upozoriti javnost o pojavi i očekivanom trajanju onečišćenja mora za kupanje.