Obavijesti

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Klasa: 112-01/10-01/03
Urbroj: 2181/1-05-10-18
Split, 10. ožujka 2010. 


Sukladno članku 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

                      OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
                                   I SPOSOBNOSTI KANDIDATA


Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen u „Narodnim novinama „, broj 25/10 od 24. veljače 2010. godine za prijam u službu na radno mjesto

„ stručni savjetnik/ca- rukovoditelj /ica Odsjeka za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo „
u Upravnom odjelu za gospodarstvo , razvitak i europske integracije
Splitsko-dalmatinske županije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremen, potpune prijave kao i one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja :

Dana 16. ožujka 2010. godine ( utorak ) s početkom u 9.00 sati
u Dvorani za sastanke u Splitu, Domovinskog rata 2/IV.                                                    Predsjednik Povjerenstva za
                                                       Provedbu Natječaja:


                                                   Tomislav Polić , dipl. pravnik