1. veljače 2023.

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije u školskoj godini 2023./2024.

 

Upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2023./2024. provest će se prema Planu upisa Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport u SDŽ, sukladno odredbama članka 16. i 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,64/20 i 151/22) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN broj 67/14 i 63/20) u suradnji sa osnivačima osnovnih škola (Grad SplitGrad MakarskaSplitsko-dalmatinska županija) i osnovnim školama u SDŽ (Popis osnovnih škola u SDŽ s upisnim područjima).

 

Prijava školskih obveznika podnosit će se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis - poveznica na kraju ove obavijesti

od 6. do 16. veljače 2023. godine

Prijavu je potrebno izvršitprema upisnom području škole objavljenom na web stranici Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ i web stranicama osnovnih škola u SDŽ.

 

Školski obveznici su:

  • djeca rođena od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine
  • djeca kojima je za šk. god. 2022./2023. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne škole

Iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. za koju roditelji odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole.

Dijete se prijavljuje za upis u školu prema prebivalištu/boravištu, odnosno upisnom području škole (matična škola) u kojoj se obavlja provjera spremnosti djeteta za upis (testiranje i liječnički pregled ) sukladno dogovoru sa roditeljem.

Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području (želi produženi boravak, cjelodnevnu nastavu…) u postupku prijave prijavljuje obje škole s naznakom željene škole i razloga. Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora.

Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.

ŠKOLE S PRODUŽENIM BORAVKOM

 

Ispostava

Škola

Split

OŠ Blatine-Škrape, OŠ  Bol, OŠ Brda , OŠ Dobri, OŠ Kamen-Šine, OŠ Kman-Kocunar, OŠ  Lokve-Gripe, OŠ Lučac, OŠ Manuš, OŠ Meje, OŠ Pujanki, OŠ Ravne njive -Neslanovac, OŠ Spinut, OŠ Skalice, OŠ Sućidar, OŠ Visoka, OŠ Žnjan-Pazdigrad

Kaštela

 OŠ Bijaći, Kaštel Novi

Makarska

OŠ Stjepana Ivičevića, OŠ oca Petra Perice

Solin

OŠ Kralja Zvonimira, Solin

Sinj

OŠ Marka Marulića, OŠ Ivana Lovrića

Omiš

 OŠ Jesenice, Dugi Rat

Imotski

OŠ Stjepana Radića, Imotski

     

 

ŠKOLE S CJELODNEVNOM NASTAVOM

 

 

 

Ispostava

Škola

Split

OŠ Pojišan

OŠ Split 3

 

 

 

ŠKOLE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Ispostava

Škola

Split

OŠ Spinut, članak 8.stavak 5. Pravilnika 
 OŠ Kman-Kocunar, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Trstenik, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Manuš, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Ravne njive, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Bol, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Mejaši, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Pojišan, članak 8.stavak 5. i članak 6. stavak 6. Pravilnika

 OŠ Sućidar, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Blatine-Škrape, članak 6. stavak 6. Pravilnika
 OŠ Mertojak, članak 9. Pravilnika

 OŠ Strožanac, Strožanac, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 COO Juraj Bonači, Split, članak 9. i članak 8. stavak 6. Pravilnika
 COO Slava Raškaj, Split, članak 8. stavak 6. Pravilnika
 Centar za Autizam, Split, članak 9. Pravilnika

Imotski

OŠ Tin Ujević, Krivodol, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Stjepana Radića, Imotski, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 COO Slava Raškaj, Odjel Kamenmost, Podbablje, članak 8. stavak 6. Pravilnika

Solin

 OŠ Kralja Zvonimira, Solin, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Kraljice Jelene, Solin, članak 8.stavak 5. Pravilnika

Sinj

OŠ OŠ Trilj, Trilj, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Ivana Lovrića, Sinj, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 COO Juraj Bonači, Odjel Sinj, članak 9. i članak 8. stavak 6. Pravilnika

 OŠ Kamešnica, Otok, članak 8.stavak 5. Pravilnika

Kaštela

OŠ Kneza Mislava, Kaštel Sućurac, članak 8.stavak 5. Pravilnika

 OŠ Ostrog, Kaštel Lukšić, članak 8.stavak 5. Pravilnika

Makarska

 OŠ Stjepana Ivičevića, Makarska, članak 8.stavak 5. i članak 9. Pravilnika
 COO Juraj Bonači, Odjel Makarska
 OŠ Dr. Franje Tuđmana, Brela čl. 9. Pravilnika

Hvar

OŠ Hvar, Hvar, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ Petra Hektorovića, Hvar, članak 9. Pravilnika

Trogir

OŠ Petar Berislavić, Trogir, članak 8.stavak 5. Pravilnika

Omiš

 OŠ Josip Pupačić, Omiš, članak 8.stavak 5. Pravilnika
 OŠ dr. fra. Karlo Balić, Šestanovac, članak 8.stavak 5. Pravilnika

Vis

OŠ Komiža, Komiža, članak 9. Pravilnika

OŠ Vis, Vis, članak 8. stavak 5. Pravilnika

Vrgorac

OŠ Vrgorac, Vrgorac, članak 8.stavak 5. i članak 9. Pravilnika

Supetar

OŠ Pučišća, Pučišća, članak 8.  Pravilnika

OŠ Supetar, Supetar, članak 8. stavak 5. Pravilnika

     

 

   ŠKOLE BEZ ARHITEKTONSKIH BARIJERA

 

Ispostava

Škola

Split

OŠ Bol, OŠ Brda, OŠ Gripe, OŠ Kamen-Šine, OŠ Kman-Kocunar, OŠ Lučac, OŠ Manuš, OŠ Mejaši, OŠ Pujanki, OŠ Ravne njive - Neslanovac, OŠ Skalice, OŠ Srinjine,

OŠ Sućidar, OŠ Visoka, OŠ Grohote, OŠ Žrnovnica

Hvar

OŠ Jelsa, Jelsa, OŠ Hvar, Hvar

Imotski

OŠ Tin Ujević, Krivodol

Makarska

OŠ Stjepana Ivičevića, Makarska, OŠ Franje Tuđmana, Brela

Sinj

OŠ Ivana Lovrića, Sinj, OŠ Trilj, Trilj, OŠ Kamešnica, Otok, OŠ Stjepana Radića, Tijarica, OŠ Milana Begovića, Vrlika, OŠ Marka  Marulića, OŠ fra Pavla Vučkovića

Trogir

OŠ Majstora Radovana, Trogir, OŠ Kralja Zvonimira, Seget Donji, OŠ Okruk u Okrugu Gornjem

Solin

OŠ Don Lovre Katić, Solin, OŠ Kraljice Jelene, Solin, OŠ Kralja Zvonimira, Solin

Vrgorac

OŠ Vrgorac

 

Nakon obavljene online prijave djeteta, roditelj odnosno staratelj obvezno se treba javiti osnovnoj školi kojoj pripada prema upisnom području u razdoblju  od 6. do 13. ožujka 2023. god. radi dogovora o terminu testiranja djeteta, osim za područje Ispostave Makarska gdje će roditelj odnosno staratelj o istom biti obavješten putem predškolskih ustanova.

Potrebna dokumentacija: OIB, potvrda o pohađanju programa predškole, kopija domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a u slučaju da roditelj iste nema, škola će ih pribaviti elektroničkim putem.

Za odgodu upisa za školsku godinu 2023./2024. ne podnosi se zahtjev već je potrebno u online prijavi  označiti: „najava za odgodu upisa“

Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj odnosno staratelj može prijaviti upis, a najkasnije do 31. ožujka 2023. godine podnijeti Upravnom odjelu zahtjev za  prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, te je u obvezi školi dostaviti mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta  prilikom dogovora o testiranju djeteta.

Za dijete kojemu je rješenjem odgođen upis u šk. god 2022./2023. radi težih oštećenja zdravlja ili ima višestruke teškoće, roditelj odnosno staratelj treba zatražiti privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole.

Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred  i privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole,  roditelj odnosno staratelj podnosi  na  Obrascu 6.

Za škole s područja Grada Splita i otoka Visa, zahtjev se upućuje na e-mail adresu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ prosvjeta-kultura-sport@dalmacija.hr

ili poštom na adresu

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ
Vukovarska 1
21000 Split

Za škole s područja Ispostava (Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Supetar, Trogir, Vrgorac)  zahtjev se upućuje na adresu odgovarajuće ispostave:

Hvar  pisarnica.hvar@dalmacija.hr                                    

Imotski  pisarnica.imotski@dalmacija.hr

Kaštela  pisarnica.kastela@dalmacija.hr

Makarska  pisarnica.makarska@dalmacija.hr

Omiš  pisarnica.omis@dalmacija.hr

Sinj  pisarnica.sinj@dalmacija.hr

Solin  pisarnica.solin@dalmacija.hr

Supetar pisarnica.supetar@dalmacija.hr

Trogir  pisarnica.trogir@dalmacija.hr

Vrgorac  pisarnica.vrgorac@dalmacija.hr

 

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2023. godine.

Djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 1.veljače do 15. travnja tekuće godine kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom, roditelji odnosno staratelji su dužni do 30. svibnja 2023. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme. 

Ako se dijete upisuje u osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem  zatražit će  od osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole.

 

 

PRIJAVA za predupis