30. siječnja 2023.

Obavijest udrugama

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama („Narodne novine", broj 151/22) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine, osnivači, osoba-e ovlaštene za zastupanje i likvidator dužni su priložiti Zahtjevu za upis promjena u registar udruga i ovjerenu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 11. stavka 7. i 8 Zakona, odnosno članka 19. stavka 2. i 3. .

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na strane udruge.

 

OBVEZA UDRUGA ZA UKLJUČIVANJE U ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJU SA SUDOVIMA

Udruge su dužne zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.  

Člankom 118. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 70/19) propisano je da su sve pravne osobe dužne u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (1. rujna 2019.) zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Propisana obveza pravnih osoba iz članka 118. stavka 3. Zakona odnosi se na sve pravne osobe koje su svojstvo pravne osobe stekle u skladu s općim i posebnim propisima, sve do gubitka tog svojstva.

Za nepoštivanje obveze pravnih osoba da zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa nije predviđena sankcija te će iste pristup moći zatražiti i nakon 1. rujna 2020.


Upute za uključivanje pravnih osoba u eKomunikaciju dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, poveznica: https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/22051