30. siječnja 2023.

Obavijest zakladama

Sukladno zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zakladama („Narodne novine, broj 151/22) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine, zakladnik, osobe ovlaštene za zastupanje i članovi tijela upravljanja  dužni su priložiti zahtjevu za upis promjena u registar zaklada  i ovjerenu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. stavka 3, odnosno članka 15. stavka 4. naprijed navedenog zakona.

Odredbom članka 19. stavak 4. zakona o zakladama („Narodne novine“ broj 106/18, 98/19 i 151/22) propisano je da se zahtjev za upis promjena u registar zaklada podnosi u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni.

Navedeno primjenjuje se i na strane zaklade.