Obavijesti

Održan je sastanak partnera projekta GREEN MIND-a iz programa Interreg Mediterranean

Djelatnici projektnog tima iz SDŽ sudjelovali su na sastanku partnera projekta GREEN MIND-a iz programa Interreg Mediterranean, koji se održao od 8. do 10. svibnja 2019. godine u Malagi.

Predstavljeni su  dosadašnje aktivnosti na projektu, preliminarnu studiju potreba MSP-ova na području Splitsko-dalmatinske županije i Mediterana, te se raspravljalo o budućim aktivnostima: ugošćavanje transnacionalne Greenmind inovacijske mreže te angažiranja MSP-ova u sektoru zelene i pametne mobilnosti.

Projekt GREEN MIND - Green and smart Mobility INDustry innovation odobren je za financiranje iz  programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020. Vodeći partner projekta je Razvojna Agencija SIPRO iz Ferrare (Italija), dok su ostali partneri Splitsko-dalmatinska županija, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. (Hrvatska), Thessaloiki tehnološki park (Grčka), IAT – Andalusian Institute of Technology (Španjolska), SERDA – Razvojna agencija Sarajevo (BIH), E – Zavod (Slovenija) i AFT TBC (Francuska).

Glavni cilj projekta je jačanje zelene industrije i pametnih tehnologija u sferi mobilnosti, te ispitivanje novih usluga iz domene tržišne inteligencije, mogućnosti javnog financiranja i usluge B2B povezivanja za MSP; izgradnja Modela spomenutih usluga koji je lako primjenjiv u klasterima i agencijama; uspostava transnacionalne inovativne mreže koja uključuje javni sektor, industriju i akademsku zajednicu; donošenje programa podrške politikama aktualizirajući projektne rezultate bazirane na specijaliziranim pametnim strategijama uključenih područja.