19. srpnja 2005.

ODRŽANA 1. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

Prva sjednica Županijskog poglavarstva imala je opsežan dnevni red (vidi pod novosti zakazana sjednica), a početak joj je bio u znaku Županijskog proračuna. O polugodišnjem izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije te o Izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2004. (nalaz) govorila je Nanica Dijan, v.d. pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije. O ovom će se očitovati i vijećnici Županijske skupštine.

 Uglavnom u zaključnom dijelu revizijskog izvještaja Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda u Splitu potvrđeno je kako je proračunsko poslovanje Splitsko-dalmatinske županije u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima iskazano objektivno te da se vodi sukladno propisima.

 Glede polugodišnjeg izvršenja Proračuna od ukupno planiranih prihoda i primitaka u visini od 299,5 milijuna kuna godišnjeg plana ostvareno je 134,5 milijuna kuna proračunskih prihoda i primitaka odnosno 44,9 posto godišnjeg plana. Istovremeno je ostvareno 114,4 milijuna kuna proračunskih rashoda i izdataka odnosno oko 38 posto godišnjeg plana.

 Dr. Antu Nosića, člana Županijskog poglavarstva zanimalo je tko su navedeni subjekti kojima je Splitsko-dalmatinska županija dala jamstva za kredite i da li oni to uredno otplaćuju.

 Nanica Dijan, v.d. pročelnica odgovorila je da se radi uglavnom o općinama i gradovima  i kreditima za infrastrukturne objekte vodoopskrbe. Pojedini dužnici kredite ne otplaćuju jer je ponekad rata kredita veća od proračuna određene općine. Međutim prvi jamac kredita su "Hrvatske vode" koji uredno otplaćuju kredit.

 Ante Galić, član Županijskog poglavarstva jednako tako se zanimao za jamstva i kredite općinama, te naglasio kako općine nemaju mogućnosti otplate kredita. Županija bi trebala inicirati rješavanje ovog problema prema Vladi RH.

 Županijsko poglavarstvo raspravljalo je i o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije u godini iza nas. Božo Sinčić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu kazao je kako već treću godinu gospodarstvo županije posluje s gubitkom. U rang listi najvećih 400 Privrednog vjesnika od 9. lipnja ove godine u prvih 10 nema nijednog gospodarskog subjekta iz naše Županije. U prvih 20 nalazi se samo Brodosplit - Brodogradilište d.o.o. Ovo se naravno odražava i na veliki broj nezaposlenih preko 40 tisuća. Ovo izvješće izazvalo je dugu raspravu članova Županijskog poglavarstva koji su naglasili pojedine probleme: mali udio ribarstva i  poljoprivrede u gospodarstvu Županije, "radu na crno"; stranih vlasnika banaka i drugog. Naravno o Izvješću o stanju u gospodarstvu izjasnit će se vijećnici Županijske skupštine.

 U nastavku sjednice Županijsko poglavarstvo raspravljalo je o radu trgovačkog društva Županijske ceste Split za 2004., te o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na prostoru Splitsko-dalmatinske županije.


                                                                                                Marijana Šundov