Obavijesti

Održana 12. sjednica Županijske skupštine

Dana 12. lipnja pod predsjedavanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara, održana je 12. sjednica Županijske skupštine.

Na samom početku sjednice podneseno je Izvješće Mandatnog povjerenstva: Ante Pranić, vijećnik stavio je svojoj mandat u mirovanje. Stranka Most nezavisnih lista, zastupana po predsjedniku stranke dopisom od 5. lipnja 2018., za  zamjenika vijećnika Ante Pranića odredila je Ljubomira Ercega. Sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima, utvrđuje se mirovanje mandata vijećniku  Anti Praniću sa danom 5. lipnja 2018.  iz osobnih razloga. Ljubomir Erceg sukladno članku 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima započinje obnašati dužnost vijećnika Županijske skupštine s danom 5. lipnja 2018 .

Na sjednici je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. kao i izmjene i dopune programi javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom školstvu, srednjem školstvu u kulturi i tehničkoj kulturi, Programa javnih potreba očuvanja kulturne baštine – Ustanova u kulturi, sportu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka, Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo te Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu. Skupština je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split za 2018. godinu, Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pomoći između Splitsko-dalmatinske županije i Općine Lećevica. Donesena je Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Park, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja tri ugostiteljska objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio od uvale Baluni do hotela ex Ambasador, Grad Split i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja, organiziranja posjećivanja, razgledanja i čuvanja Zelene špilje na dijelu k.o. Vis, predio otok Ravnik, Grad Vis.

Prihvaćena su izvješća o stanju u socijalnim ustanovama za 2017. godinu za: Dom za starije i nemoćne osobe Vis, Dom za starije i nemoćne osobe Makarska Dom za starije i nemoćne osobe Lovret i Dom za starije i nemoćne osobe Split. Skupština je donijela odluke o pokriću manjka domova za starije i nemoćne Makarska, Vis i Split, kao i zaključke o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga domova za starije i nemoćne osobe Vis, Makarska i podružnici „Sveza obitelj“ Runović, Split te Lovret. Donesena je Odluka o preuzimanju ljekarničke djelatnosti od strane Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.