Obavijesti

Održana 14. sjednica Županijske skupštine

Dana 30. srpnja održana je 14. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije kojom je predsjedao predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar.

Župan Blažen Boban predložio je vijećnicima Županijske skupštine Odluku o proglašenju Olivera Dragojevića, posmrtno, počasnim građaninom Splitsko-dalmatinske županije. Vijećnici su  jednoglasno prihvatili županov prijedlog.

Donesene su odluke o dodjeli nagrada za životno djelo Cynthiji Hansell Bakić, Anđelku Mrkonjiću i Slobodanu Štambuku. Osobne nagrade dobili su: Ivana Jurčević, Ana Lešina, Mirko Matijaš, Vlatko Perković i Vlado Sunko. Skupne nagrade dodijeljene su DVD Dalmaciji Dugi Rat, Gradskom zboru Brodosplit, Podvodno istraživačkom klubu Mornar Split, Udruzi branitelja veterana Vojne policije 72. bojne i Franjevačko provinciji Presvetog Otkupitelja.  

Skupština je donijela Rješenje o razrješenju sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu, Odluku o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije te Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Splitsko-dalmatinske županije.

Prihvaćeno je Izvješće o stanju i planiranoj izgradnji cesta na području Splitsko-dalmatinske županije, te izvješća u zdravstvenim ustanovama za 2017. godinu: Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“, Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije te Stomatološkoj poliklinici Split. Vijećnici su prihvatili izvješća o radu Centra za kulturu Brač, Muzeja hvarske baštine te Muzeja Cetinske krajine za 2017. godinu. Prihvaćeno je Godišnje izvješće Splitsko-dalmatinske županija o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave za 2017. godinu, Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske  županije u 2017. godini, Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini, Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2017. godini i ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. godini.

Donesena je Odluka o utvrđivanju županijske brodske linije „OMIŠ-POSTIRA i obrnuto“, te su prihvaćene Izmjene Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.). Vijećnici su prihvatili Izvješće o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini, Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju JAVNE USTANOVE RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Odluka o izmjenama i dopune Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinska županije.

Donesena je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Grohote, predio uvala Nečujam – uvala Piškera i uvala Maslinica, Općina Šolta i Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja akvakulture, marikulture i uzgajališta na dijelu k.o. Gornje Selo, predio uvala Vela Luka, otok Šolta.

Donesene su odluke o izmjenama i dopunama odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja  luke posebne namjene – benzinske postaje za punjenje pogonskim gorivom plovila i vozila na dijelu k.o. Grohote, predio obala u Rogaču, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja mrjestilišta  morskih organizama, uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka, na pomorskom dobru u svrhu korištenja benzinske postaje na dijelu k.o. Vis, predio obala. Donesena je Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Seget, predio ispred kampa Belvedere, Općina Seget, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja benzinske postaje na dijelu k.o. Trogir, predio Brigi-Lokvice, Odluku o namjeri davanja koncesije  na  pomorskom  dobru  u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - privezišta na dijelu k.o. Podstrana, predio ispred hotela Lav, Općina Podstrana, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja ski – lifta na dijelu k.o. Kaštel Štafilić, predio Divulje, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja tvorničkog kruga „Sv. Juraj“ u Kaštel Sućurcu za manipulaciju i transport rasutih tereta, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije (preuređenja) špilje Grota u akvarij i njenog gospodarskog korištenja na dijelu k.o. Makarska-Makar, Grad Makarska, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja benzinske postaje na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio obala, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k o. Veliko Brdo, predio zapadno od Romane, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Vlaška, Grad Stari Grad, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog uzgoja lubina, komarči i školjkaša na dijelu k.o. Milna, predio uvala Maslinova, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela benzinske postaje na dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja benzinske postaje na dijelu k.o. Split, predio zapadna obala, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja benzinske postaje na dijelu k.o. Hvar, predio obala, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja  luke posebne namjene – benzinske postaje za punjenje pogonskim gorivom plovila i vozila na dijelu k.o. Bol, predio obala i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Komiža, predio Kamenica. Donesena je Odluka o podjeli Osnovne škole don Lovre Katića u Solinu s osnivanjem Osnovne škole Kralja Zvonimira u Solinu, te zaključci o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge izmjena i dopunama statuta škola te zaključci o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra.