6. prosinca 2022.

Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Dana 5. prosinca održana je 15. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Prije samog početka sjednica Mandatna komisija podnijela je izvješće o mirovanju mandata i početku obnašanja dužnosti: vijećnica Branka Murat, na osobni zahtjev stavlja u mirovanje mandat vijećnice, a Matejas Jozipović, dana 1. studenog 2022., započinje obnašati dužnost zamjenika vijećnice. Također, Kristijanu Bečiću, dana 15. studenog 2022., prestaje mandat zamjenika vijećnika, Kristina Vidan, dana 15. studenog 2022., započinje obnašati dužnost zamjenice vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih  tijela Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je usvojila Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. kao i odluke o donošenju programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu, očuvanju kulturne baštine, kulturi i tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu te socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Usvojen je Program ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko - dalmatinske županije za 2023. godinu, Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša,  komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2023. godinu. Također je usvojen Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti  te Program javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Skupština je donijela Odluku o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu te prihvatila Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. Donesene su odluke o izmjenama i dopunama odluka o donošenju programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu, očuvanju kulturne baštine, kulturi i tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu te socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu. Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, Odluka  izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu. Prihvaćena je Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja  i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu. Skupština je donijela odluke o izmjeni odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola i srednjih škola te učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini. Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  u  osnovnom i  srednjem školstvu  Splitsko-dalmatinske županije za 2022.  godinu, te Odluka o prijenosu dugotrajne nefinancijske imovine Osnovnoj školi Kralja Zvonimira, Solin. Doneseno je Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije te Rješenje o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije kao i Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad članova Županijske skupštine i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije te Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Klis.