Obavijesti

Održana 16. sjednica Županijske skupštine

 

Pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine, dana 29. listopada 2018. održana je 16. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a, te je prihvaćeno Izvješće o radu župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2018. i Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za rujan 2018.

Prihvaćen je Program potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi (2018.-2020.), te je prihvaćena Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova i Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za luku Bol, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za luku Marina, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru sportska luka Labud na dijelu k.o. Split, predio uvala Baluni, Grad Split, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru k.o. Tučepi predio Lučica, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru k.o. Pitve, predio uvale Porat i Mostir, otok Šćedro, Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka o ugovora o koncesijama te Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra na otoku Šolti, ruralne kulturno-povijesne cjeline Grohote.