Obavijesti

ODRŽANA 5. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Svečanu prisegu su dali (i potpisali) vijećnici Pero Škarica i Ivan Matković. Oni su u skupštinskim klupama zamijenili vijećnike prof. dr. Dujomira Marasovića i dr. Antu Nosića, koji su obojica  članovi Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije.

Prije vijećničkih pitanja predsjednik Županijske skupštine Živko Nenadić upozorio je vijećnike na Poslovnik Županijske skupštine u kojem stoji:

 „Vijećnik ima pravo postavljati pitanja i davati prijedloge koji se odnose na rad Skupštine, odbora, komisija i drugih radnih tijela, Poglavarstva i njegovih radnih tijela, stručnih službi i organizacija koje obavljaju poslove za Županiju. Odgovor na postavljena pitanja mogu se dati na sjednici na kojoj je to zatraženo, na slijedećoj sjednici ili pismeno, najkasnije u roku od 30 dana.“ Stoga predsjednik Nenadić traži od vijećnika da se drže ovog Poslovnika i postavljaju pitanja za koja mogu dobiti odgovor, a to su ona iz djelokruga Splitsko-dalmatinske županije i njezinih tijela.

 A vijećnici su doista na ovoj sjednici postavili cijeli niz pitanja iz raznih oblasti: ceste, rad Županijske uprave za ceste, tunel „Sveti Ilija“ Biokovo, vijeća nacionalnih manjina, zaštita pojasa uz Peručko jezero od prometa vozila koji prevoze opasni teret, o „ptičjoj gripi“, kreditima danim jedinicama lokalne samouprave koji su pristigli na naplatu te blokirali račune tih jedinica lokalne samouprave, o rušenju bespravnih objekata na otoku Braču i Centru za gospodarenje otpadom.

 Vijećnici Županijske skupštine donijeli su Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije. Naime, bilo je potrebno da se statuti škola usklade s odredbama Zakona o srednjem školstvu, a Županija kao osnivač da prethodnu suglasnost.