Obavijesti

ODRŽANA 65. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA


1. Prihvaćanje zapisnika sa 64. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup
jedinica zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Programa zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o  dopuni Programa zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
5. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u
Republici Hrvatskoj za mađarsku državljanku Lidiu Erzsebet Vagaine Barta.
6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o radnim tijelima Skupštine Splitsko-dalmatinske županije – davanje mišljenja.
7. Prijedlog odluke o isplati sredstava namijenjenih podmirenju usluga pravnog zastupanja Splitsko-dalmatinske županije.
8. Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje općine Surućaj – davanje mišljenja.
9. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Kaštel Novi, predio kula Cipicco.
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca, predio uvala Vela luka.
11. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar,  predio uvala Banj.
12. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio uvala Groblje – uvala Vela luka.
13. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog Natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije.
14. Izvješće o provedbi Plana prijama vježbenika u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
15. Prijedlog odluke o dopuni Plana prijama vježbenika u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
16. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu Splitsko-dalmatinske županije.