20. ožujka 2024.

Održana informativna radionica Predstavljanje pravila i primjena načela DNSH – “ne nanosi bitnu štetu” u okviru poziva EU fondovima 2021.-2027. i NPOO-a

Dana 14. ožujak 2024. godine u organizaciji pročelnice Upravnog odjela za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Anamarije Bralić Silić održana je informativna radionica Predstavljanje pravila i primjena načela DNSH (eng. Do not significant harm) – “ne nanosi bitnu štetu” u okviru poziva EU fondovima 2021.-2027. i NPOO-a.

Cilj informativne radionice bio je predstavljanje pravila i primjenu načela DNSH – „ne nanosi bitnu štetu“ u okviru poziva EU fondova 2021.-2027. i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji su usklađeni s odredbama EU taksonomije i pripadajućih propisa te EU Green Deal-a.

EU projekti sufinancirani iz EU fondova 2021.-2027. i NPOO-a moraju biti usklađeni i pridonijeti ostvarenju šest okolišnih ciljeva EU taksonomije (I. ublažavanje klimatskih promjena, II. prilagođavanje klimatskim promjenama, III. održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa, IV. kružno gospodarstvo uključujući prevenciju otpada i recikliranje, V. prevencija onečišćenja i kontrola zraka, vode ili tla, VI. zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava) kako bi ulaganja bila prihvatljiva. Poseban naglasak stavljen je na pripremu upitnika samoprocjene o usklađenosti projektnog prijedloga s kriterijima značajnog doprinosa i DNSH načelom.

Radionici je prisustvovalo više od 30 predstavnika javnopravnih tijela s područja Splitsko-dalmatinske županije.