10. 4. 2024.
JAVNI POZIV za bespovratna sredstava iz Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području SDŽ Proračunsko razdoblje 2024.-2026.
3. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Stobreč, Grad Split
25. 3. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izvedbe sustava za navodnjavanje na području SDŽ za 2024. g.
19. 3. 2024.
ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Proračuna SDŽ za 2024. g. namijenjenoj socijalnoj skrbi
11. 3. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9. Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima, na području SDŽ za 2024. g.
11. 3. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora radu poljoprivrednih udruga iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ za 2024. g.
11. 3. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8., Podmjera 8.2., i 8.4. na području SDŽ za 2024. g.
11. 3. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje, Podmjera 8.3., na području SDŽ za 2024. g,
11. 3. 2024.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva koji su od općeg značaja za SDŽ u 2024. g,
5. 3. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području SDŽ u 2024.g.
5. 3. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru
4. 3. 2024.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja razvoja turističkih zajednica na području SDŽ u 2024. g.
27. 2. 2024.
Mjera 1. Gospodarske manifestacije za promociju gospodarstva
27. 2. 2024.
Mjera 2.Gospodarske manifestacije u poljoprivredi
27. 2. 2024.
Mjera 10. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u SDŽ
27. 2. 2024.
Mjera 4. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi SDŽ
27. 2. 2024.
Mjera 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive
27. 2. 2024.
Mjera 1.Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ
19. 2. 2024.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ u 2024. godini
2. 2. 2024.
Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području SDŽ za 2024. g.
2. 2. 2024.
JAVNI POZIV za prijavu projekata iz programskih područja zaštite okoliša, smanjenja onečišćenja, zelene infrastrukture i razvoja komunalne infrastrukture JLS i trgovačkih društava za 2024. g.
1345Zadnji