19. 6. 2024.
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš vjetroelektrane Brda - Umovi, Splitsko-dalmatinska županija
18. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 2447/18, k.o. Vis (Rukavac)
18. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poljske kućice na k.č.br. 943/2, k.o. Kaštel Gomilica
18. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje zgrade stambene namjene - obiteljska kuća s dvije stambene jedinice u Rudinama
18. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat radova održavanja korita rijeke Cetine na prostoru hidrološke postaje Blato na Cetini
14. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambeno-poslovne zgrade MARINO 2 na dijelu k.č.br. 2988/2 i 2988/3 (7677), k.o. Srinjine
14. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 3928/17, 3928/47 i 3928/16, k.o. Vis
13. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje priključnog KB 20 kV za TS 20(10) / 0,4 kV „UPOV VRBOSKA“
13. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine – kuće za odmor na novoformiranoj k.č.br. 2560/4, k.o. Vrboska
11. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na kat. čest. zem. 1173/23 k.o. Kaštel Kambelovac
3. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine i pomoćne građevine (bazena) na k.č.br. 582/31 i 582/32, k.o. Vrbanj
3. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene – obiteljska kuća na k.č.br. 1287 k.o. Čisla
29. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 1102/68, k.o. Kaštel Gomilica
29. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s pomoćnim građevinama (bazen i pergola) na k.č.br. 4108, k.o. Kaštel Sućurac
27. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 640/3, 641/1, 641/2, 641/5, sve k.o. Otok
27. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 2912/3, k.o. Klis
27. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 5543/65, k.o. Klis
23. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije ruševine u zgradu stambene namjene na novoformiranoj 9442/2, k.o. Vis
22. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene na k.č.br. 335/1, k.o. Solin
22. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na dijelu k.č.br. 3420/4 i 3421/6, k.o. Klis
22. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat stambene građevine na k.č.br. 3420/4, k.o. Klis
1345Zadnji