22. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene na k.č.br. 335/1, k.o. Solin
22. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na dijelu k.č.br. 3420/4 i 3421/6, k.o. Klis
22. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat stambene građevine na k.č.br. 3420/4, k.o. Klis
21. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine (obiteljska kuća) s pomoćnim objektom i bazenom na k.č.br. 8/23, k.o. Vrboska
21. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat višestambene građevine na k.č.br. 523/1, 524/1 i 524/2, k.o. Klis
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije građevine stambene namjene na k.č.br. 4835/2, k.o. Podgora
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 3458/1, k.o. Klis
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene (obiteljske kuće), na k.č.br. 289/2 i dio k.č.br. 289/1, k.o. Jelsa
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 2874/1, k.o. Klis
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine proizvodno – poslovne namjene na dijelu k.č.br. 5291/49, k.o. Ravča
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na dijelu k.č.z. 4152/1, k.o. Tučepi
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s pomoćnom građevinom – bazenom na k.č.br. 9/5, k.o. Hvar
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s pomoćnom građevinom – bazenom na k.č.br. 9/5, k.o. Hvar
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s pomoćnom građevinom – bazenom na k.č.br. 9/5, k.o. Hvar
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s pomoćnom građevinom – bazenom na k.č.br. 9/5, k.o. Hvar
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 6958/1, k.o. Trogir
17. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s pomoćnom građevinom - bazenom na k.č.br. 1512/1 i 1515, k.o. Klis
15. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat dogradnje stambene zgrade i izgradnje pomoćnih građevina na k.č.br. 2457/6, k.o. Jelsa
15. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine i pomoćne građevine – bazena na k.č.br. 6933/3, k.o. Podgora
14. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnje poslovne građevine na k.č.br. 5830/5, 5834/5 i 5837/6, k.o. Klis
10. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje slobodnostojeće stambene građevine s jednom stambenom jedinicom na k.č.br. 4928/22, k.o. Tučepi
1345Zadnji