31. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Okrug - Ana Miletić
30. 3. 2017.
Oglas - Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš - eksploatacijsko polje“Dragonjik“
30. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za uspostavu interpretacijskog punkta Maslina – Grad Kaštela
29. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta - Ivan Mijić - k.o. Sutina
29. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje - Ulica Braće Radića kod OŠ Ninčevići
29. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole d.o. Dugopolje - Ivan Šarić
29. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole- OPĆINA MARINA - k.o. Vinišće (Sevid, Sićenica)
27. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Drašnice , Ozren Urlić
24. 3. 2017.
Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje žičare Makarska-Bikovo
23. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - k.o. Donji Seget - Goran Marić
17. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - k.o. Okrug Tina Lasić, Karlo Bareta i Zoran Bareta
17. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - k.o. Slatine, k.o. Kaštel Štafilić, k.o. Trogir, k.o. Žedno, k.o. Seget Gornji
17. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - k.o. Okrug - Tina Lasić, Slavko Vila
15. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrada u hotelskom kompleksu “MEDORA AURI“ u Podgori
15. 3. 2017.
Postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverozapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu
10. 3. 2017.
Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana građenja Punta (I)
10. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - EXPORT-GROF-
9. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine stambene namjene i građenje pomoćne građevine k.o. Okrug Gornji - Toni Radić
9. 3. 2017.
Poziv strankama u postupku na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki TEKSTIL VLAKNO d.o.o.
7. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za izgradnju stambene građevine u k.o. Žrnovnica – Jurica Tutavac
7. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za izgradnju stambene građevine u k.o. Zakučac – Nikola Buljević
Prvi156158160Zadnji