13. 12. 2016.
Rješenje-ekološka mreža za planirani zahvat izgradnje eko-etno parka Kaštil Slanice u Podašpilju na kat. čest. zem. 100 i 102/1-k.o. Omiš
13. 12. 2016.
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovnih sadržaja južno od Solinske ceste na području Brda - Grad Split
13. 12. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću građevinu izgrađenu na čest. zgr. 100 i čest.zem. 1514/5 i 1523 sve k.o. Brela u Brelima
9. 12. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - državna cesta D1 na katastarskim česticama 1740 i dr. k.o. Vrlika
9. 12. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću građevinu izgrađenu na čestici zgrade 695 i čest.zem. 380/12, 380/13 i 380/15 sve k.o. Brela u Brelima
10. 8. 2016.
Ponovna javna rasprava o izmijenjenom prijedlogu UPU-a trajektne luke Stari Grad
4. 8. 2016.
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
1. 8. 2016.
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja
29. 7. 2016.
Rješenje o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izgradnje novog gradskog groblja Kruvenica u Hvaru
29. 7. 2016.
Javni uvid - Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijsko polju „Kite – Vučje brdo – Plano na području grada Trogira
28. 7. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju građevine društvene namjene – dječji vrtić i jaslice u k.o. Primorski Dolac
28. 7. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste i nekatekorizirane prometnice u k.o. Trogir i k.o. Kaštel Štafilić
28. 7. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju tvornice oplemenjenih aluminijskih traka u k.o. Zakučac
28. 7. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambene i pomoćne zgrade u k.o. Udovičići
27. 7. 2016.
Odluke Grada Omiša
26. 7. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg komunalnog otpada Kupinovica u k.o. Supetar
25. 7. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanje lokacijske dozvole za uređenje bujice Gata
20. 7. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene u k.o. Sušci
20. 7. 2016.
Rješenje - prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - izgradnja žičare Makarska - Biokovo
18. 7. 2016.
Obavijest o korisnicima stipendija za mlade nadarene športaše za 2016. godinu
15. 7. 2016.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole gospodarenja otpadom tvrtki UGRIN TRADE d.o.o. iz Splita
Prvi160162164Zadnji