15. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine i pomoćne građevine – bazena na k.č.br. 6933/3, k.o. Podgora
14. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnje poslovne građevine na k.č.br. 5830/5, 5834/5 i 5837/6, k.o. Klis
10. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje slobodnostojeće stambene građevine s jednom stambenom jedinicom na k.č.br. 4928/22, k.o. Tučepi
10. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poslovne građevine, na dijelu k.č.br. 5285/12, 5285/13, k.o. Klis
10. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 1123, k.o. Ježević
10. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poslovne građevine, na dijelu k.č.br. 5285/12, 5285/13, 5285/18, 5285/19, k.o. Klis
9. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine i pomoćne građevine (bazena) na dijelu k.č.br. 6933/2 i 6933/3, k.o. Podgora
9. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće s jednom pomoćnom građevinom na k.č.br. 3464/3 i dijelu k.č.br. 3463/2 Pitve
9. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje zamjenske stambene građevine na mjestu uklonjene na k.č.z. *1488/2 k.o. Vis
9. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje TS „GZ Labin-1“ i priključnog voda 20 kV za priključak TS, na području k.o. Labin i k.o. Prgomet
9. 5. 2024.
Obavijest biračima o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Otok
8. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine turističke namjene – Aroma Hotel na k.č.br. 5543/57, k.o. Klis
8. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije zgrade stambene namjene i prostorija pomoćne namjene k.č.br. 1867/94, k.o. Konjsko
8. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambeno-poslovne zgrade na k.č.br. 1487/2, k.o. Vrboska
8. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat stambene građevine na k.č.br. 4133/5, k.o. Tučepi
6. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 2A, na dijelu k.č.br. 1507, 1509/1 i 1509/2, k.o. Vrboska
6. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 1B, na dijelu k.č.br. 1507, 1509/1, 1509/2 i 1510/1, k.o. Vrboska
6. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 1A, na dijelu k.č.br. 1509/1, 1510/1 i 1510/2, k.o. Vrboska
3. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 2B, na dijelu k.č.br. 1507, k.o. Vrboska
3. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje pristupne prometnice do stambenih zgrada, na 9/4, k.o. Hvar
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije stambene građevine na k.č.br. 4835/2, k.o. Podgora
245Zadnji