14. 7. 2023.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu
11. 7. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta (spilja Osejava), ugostiteljske terase (štekata) i plaže na dijelu k.o. Kotišina
5. 7. 2023.
Rezultati javnog poziva za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2023. g.
28. 6. 2023.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini
21. 6. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska
2. 5. 2023.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini
26. 4. 2023.
REZULTATI Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2023. g.
25. 4. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, Grad Stari Grad
6. 4. 2023.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023.godinu
17. 3. 2023.
Javni poziv za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini
15. 2. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (istočni dio), Grad Hvar
7. 2. 2023.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstava iz programa potpore događajima u turizmu od interesa za SDŽ u 2023. godinu
1. 2. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja za sportsku namjenu – istezalište za brodice na obali na dijelu k.o. Omiš, predio ušće rijeke Cetine, Grad Omiš
26. 1. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Omiš, predio Garma-Ravnice, Grad Omiš
25. 1. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Veselje, Općina Pučišća
5. 12. 2022.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području SDŽ za 2022. g.
17. 11. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Mlini, Grad Hvar
22. 8. 2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu
1. 8. 2022.
REZULTATI Javnog poziva na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ za 2022. g.
5. 7. 2022.
Rezultati Javnog poziva na podnošenje prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata oživljene povijesti i eksperimentalne arheologije na području Splitsko-dalmatinske županije
1. 7. 2022.
Rezultati Natječaja za financiranje projekata iz Programa potpore događajima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2022. godini
245Zadnji