12. 12. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
2. 12. 2022.
Javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju CENTRA ZA POSJETITELJE NA SPOMENIKU GALEBOVOG KRILA u Podgori na dijelu čest.zem. 738 k.o. Podgora
30. 11. 2022.
Izmjene I dopune UPU Pisak II
11. 11. 2022.
Poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjavanja Sanja Fistonić
10. 11. 2022.
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Dogradnja tehničko-tehnološke cjeline vinarije (Vislander) u naselju Milna, Grad Vis
22. 8. 2022.
Lokacijska dozvola za planirani zahvat u prostoru za izgradnju složene građevine, Vrdovo
20. 7. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, k.o. Gata
19. 7. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine, k.o. Gata
9. 6. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u obnovljenom postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, k.o. Solin
18. 5. 2022.
„Rješenje - Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje stambene zgrade – Rukavac, otok Vis na k.č.br. 2475/124, k.o. Vis za ekološku mrežu“.
18. 5. 2022.
Rješenje - Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata realizacije novog priključka preko svjetlovodne mreže (SVK) korisniku Philip Vermeulen za objekt „Češka vila“ na k.č.br. 5924/18, 5924/9, 5
12. 5. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene k.o. Komiža
10. 5. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju složene građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava i prijenos električne energije
4. 5. 2022.
Javni poziv na uvid u spis
22. 4. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građevine stambene namjene k.o. Donja Podstrana
6. 4. 2022.
Godišnje izvješće o tržištu nekretnina za područje splitsko-dalmatinske županije za 2021. g.
18. 3. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno-poslovne namjene k.o. Vrboska
16. 2. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za stambeno poslovnu zgradu k.o. Hvar
14. 2. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene k.o. Komiža
2. 2. 2022.
Javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine u Baškoj Vodi na č.z. 5412/4 k.o. Bast – Baška Voda
31. 1. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Vis
245Zadnji