3. 7. 2018.
Tablica korisnika koji ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja
18. 5. 2018.
Obavijest o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije do 2020.g.
10. 5. 2018.
Tablica korisnika koji su ispunili uvjete za otpis ili odgodu plaćanja potraživanja u skladu sa Vladinom Uredbom („Narodne Novine“, broj 52/13 i 94/14)
14. 2. 2018.
Obavijest o održavanju radionica – mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” i mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”
29. 11. 2017.
Tablica korisnika koji su ispunili uvjete za otpis ili odgodu plaćanja potraživanja u skladu s Vladinom Uredbom ("Narodne novine" br. 52/13 i 94/14)
17. 11. 2017.
Obavijest o produljenju roka za prijave sufinanciranja prijevoza u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije
11. 9. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
25. 8. 2017.
Tablica korisnika koji ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja iz članka 24 st. 2 toč. 2 i iz članka 28 Uredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga,...
20. 7. 2017.
Postupak prijave štete od elementarne nepogode
20. 7. 2017.
Postupak prijave štete od elementarne nepogode
9. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine stambene namjene i građenje pomoćne građevine k.o. Okrug Gornji - Toni Radić
6. 2. 2017.
Javni poziv za uvid u spis i izjašnjenje vlasnicima i nositeljima stvarnih prava na čest.zem. 3949/3 k.o. Brela u predmetu MATE MALENICA, HR-21322 BRELA, BORIČAK 6
24. 1. 2017.
Tablica korisnika koji ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja iz članka 24 st. 2 toč. 2 i iz članka 28 Uredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te p
12