6. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 1A, na dijelu k.č.br. 1509/1, 1510/1 i 1510/2, k.o. Vrboska
3. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 2B, na dijelu k.č.br. 1507, k.o. Vrboska
3. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje pristupne prometnice do stambenih zgrada, na 9/4, k.o. Hvar
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije stambene građevine na k.č.br. 4835/2, k.o. Podgora
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene građevine na k.č.br. 613/4, k.o. Komiža
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene građevine na k.č.br. 613/4, k.o. Komiža
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene s pomoćnom građevinom na k.č.br. 253/1, k.o. Jelsa
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene s pomoćnom građevinom na k.č.br. 248/1, k.o. Jelsa
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene s pomoćnim građevinama na k.č.br. 248/4, k.o. Jelsa
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 596/3, k.o. Podgora
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 596/17, dijelu k.č.br. 596/3 i dijelu 596/21, k.o. Podgora
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/3, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/10, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/7, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/8, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/5, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/6, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje bazne stanice Telemach Najevi na k.č.br. 3323/18, k.o. Marina
29. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće, na 671/10, k.o. Vedrine
29. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s jednom stambenom jedinicom, na k.č.br. 5774/8, k.o. Klis
29. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće na dijelu k.č.br. 2921/1 i 2927/2, k.o. Stari Grad
135Zadnji