11. 5. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta i plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska
4. 5. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o Grohote, predio Tatinja, Općina Šolta
22. 4. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća i uvala Vića Luka, Općina Milna
15. 4. 2022.
NATJEČAJ za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ u 2022.g.
7. 4. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio), Grad Hvar
5. 4. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad Makarska
4. 4. 2022.
JAVNI POZIV na podnošenje prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata oživljene povijesti i eksperimentalne arheologije na području SDŽ za 2022. g.
10. 3. 2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini
10. 3. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja za sportsku namjenu – istezalište za brodice na obali na dijelu k.o. Omiš, predio ušće rijeke Cetine, Grad Omiš
28. 2. 2022.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2022. godini
16. 2. 2022.
NATJEČAJ za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ u 2022. godini (rok do 18.03.2022.)
3. 2. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac, Grad Makarska
18. 1. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Postira, predio Punta, Općina Postira
20. 12. 2021.
REZULTATI Natječaja udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko – dalmatinske županije za 2021. g.
29. 11. 2021.
Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
2. 9. 2021.
Javni poziv udrugama za dostavu prijedloga člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
31. 8. 2021.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Zvončac, Grad Split
22. 7. 2021.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
19. 7. 2021.
REZULTATI Javnog poziva o dodjeli sredstava namijenjenih turizmu i pomorstvu za 2021.
9. 7. 2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području SDŽ za 2021. godinu
20. 5. 2021.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke na djelu k.o. Split, predio sportska lučica Split, Grad Split
135Zadnji