9. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće s jednom pomoćnom građevinom na k.č.br. 3464/3 i dijelu k.č.br. 3463/2 Pitve
9. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje zamjenske stambene građevine na mjestu uklonjene na k.č.z. *1488/2 k.o. Vis
9. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje TS „GZ Labin-1“ i priključnog voda 20 kV za priključak TS, na području k.o. Labin i k.o. Prgomet
8. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine turističke namjene – Aroma Hotel na k.č.br. 5543/57, k.o. Klis
8. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije zgrade stambene namjene i prostorija pomoćne namjene k.č.br. 1867/94, k.o. Konjsko
8. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambeno-poslovne zgrade na k.č.br. 1487/2, k.o. Vrboska
8. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat stambene građevine na k.č.br. 4133/5, k.o. Tučepi
6. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 2A, na dijelu k.č.br. 1507, 1509/1 i 1509/2, k.o. Vrboska
6. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 1B, na dijelu k.č.br. 1507, 1509/1, 1509/2 i 1510/1, k.o. Vrboska
6. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 1A, na dijelu k.č.br. 1509/1, 1510/1 i 1510/2, k.o. Vrboska
3. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 2B, na dijelu k.č.br. 1507, k.o. Vrboska
3. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje pristupne prometnice do stambenih zgrada, na 9/4, k.o. Hvar
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije stambene građevine na k.č.br. 4835/2, k.o. Podgora
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene građevine na k.č.br. 613/4, k.o. Komiža
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene građevine na k.č.br. 613/4, k.o. Komiža
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene s pomoćnom građevinom na k.č.br. 253/1, k.o. Jelsa
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene s pomoćnom građevinom na k.č.br. 248/1, k.o. Jelsa
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene s pomoćnim građevinama na k.č.br. 248/4, k.o. Jelsa
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 596/3, k.o. Podgora
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 596/17, dijelu k.č.br. 596/3 i dijelu 596/21, k.o. Podgora
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/3, k.o. Stari Grad
135Zadnji