28. 1. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o Vis
10. 1. 2022.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, k.o. Jelsa
13. 12. 2021.
Građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće građevine u stambeno poslovnu građevinu, k.o. Podaca
26. 11. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava k.o. Jelsa
16. 11. 2021.
Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije
10. 11. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Stari Grad
19. 10. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Grablje
6. 10. 2021.
Javni poziv za uvid u spis premeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju nadogradnje stambene građevine k.o. Hvar
6. 10. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Hvar
5. 10. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava k.o Hvar
28. 9. 2021.
Građevinska dozvola za građenje poluugrađene građevine mješovite namjene k.o. Donja Podstrana
17. 9. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine k.o. Zastražišće
26. 8. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene č. 3172/3 k.o. Donja Podstrana
26. 8. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene č. 3172/6 k.o. Donja Podstrana
6. 8. 2021.
Građevinska dozvola za građenje građevine gospodarske namjene k.o. Splitska
3. 8. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Hvar
2. 8. 2021.
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Nerežišće
22. 7. 2021.
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Bol
14. 7. 2021.
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava kružno raskrižje na spoju cesta DC8 i ŽC6132 k.o. Seget Donji
14. 7. 2021.
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava rekonstrukcija dijela državne ceste DC8 k.o. Seget Donji
13. 7. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Komiža
135Zadnji