16. 2. 2018.
Usmeni intervju za stručno osposobljavanje u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije
8. 2. 2018.
Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i sporta u 2018. godini
5. 2. 2018.
Pisana provjera znanja za stručno osposobljavanje za radno mjesto "Referent" (SSS)
5. 2. 2018.
Poziv za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2018. g.
2. 2. 2018.
Pisana provjera znanja za stručno osposobljavanje za radno mjesto "Stručni suradnik/ica za izvršenje proračunskih i ostalih korisnika" u UO za financije
2. 2. 2018.
Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro u 2018. g.
1. 2. 2018.
Natječaj za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2018. g.
1. 2. 2018.
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto "Viši stručni suradnik/ica" u UO za graditeljstvo i prostorno uređenje - Ispostava Supetar
1. 2. 2018.
Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama SDŽ na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz programa potpore turističkom manifestacijama i udrugama za 2018.(do 05. ožujka 2018.)
30. 1. 2018.
Usmeni intervju za stručno osposobljavanje za radno mjesto "Viši stručni suradnik za ekonomske poslove" u UO zajedničkih poslova
26. 1. 2018.
Pisana provjera znanja za stručno osposobljavanje za radno mjesto "Viši stručni suradnik/ica za javnu nabavu" u UO za financije
26. 1. 2018.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene-sportske luke, na djelu k.o. Kaštel Gomilica, predio Giričić, Grad Kaštela
19. 1. 2018.
Pisana provjera znanja za stručno osposobljavanje za radno mjesto "Viši stručni suradnik/ica za pomoćne knjige" u UO za financije
16. 1. 2018.
Pisana provjera znanja za stručno osposobljavanje za radno mjesto "Viši stručni suradnik/ica za radne odnose" u UO zajedničkih poslova
15. 1. 2018.
Pisana provjera znanja za stručno osposobljavanje za radno mjesto "Viši stručni suradnik/ica za ekonomske poslove" u UO zajedničkih poslova
6. 12. 2017.
Rezultati Natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2017. g.
15. 11. 2017.
Obavijest o rezultatima Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9. Podmjera 9.1
15. 11. 2017.
Javni poziv za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Splitsko-dalmatinske županije
30. 10. 2017.
Javni poziv za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2017.
24. 10. 2017.
CENTRI IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE – JAVNI POZIV
20. 10. 2017.
Javni poziv za iskazivanje interesa za sufin.troškova prijevoza javnog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama prijevoznika u zaobalnom dijelu SDŽ za 2017.
Prvi343638Zadnji