2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 596/3, k.o. Podgora
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 596/17, dijelu k.č.br. 596/3 i dijelu 596/21, k.o. Podgora
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/3, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/10, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/7, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/8, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/5, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na novoformiranoj k.č.br. 2921/6, k.o. Stari Grad
2. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje bazne stanice Telemach Najevi na k.č.br. 3323/18, k.o. Marina
29. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće, na 671/10, k.o. Vedrine
29. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s jednom stambenom jedinicom, na k.č.br. 5774/8, k.o. Klis
29. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće na dijelu k.č.br. 2921/1 i 2927/2, k.o. Stari Grad
29. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade na k.č.br. 3757/15 i 3757/21, k.o. Klis
29. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izvedbe KTS 20(10) / 0,4 kV „VRBOSKA 11 (KAMENJOVA)“ na k.č.br. 1600, k.o. Vrboska
29. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat postavljanja priključnog 2 x KB 20kV za VTS 20(10) / 0,4 kV „VRBOSKA 11 (KAMENJOVA)“
29. 4. 2024.
Izvješće o tržištu nekretnina 2023. g. s indeksnim nizovima 2015.-2023. g.
24. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 13446, k.o. Marina
23. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevina ugostiteljsko – turističke namjene unutar kampa Grebišće na k. č. z. 2588/2 k.o. Jelsa
23. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace
23. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade „Bili brig A“ na dijelu k.č.br. 2858/2, k.o. Klis
23. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade „Bili brig B“ na dijelu k.č.br. 2858/2, k.o. Klis
Prvi246Zadnji